Miasto Stołeczne Warszawa

Ogłoszenia

piątek, 23 marca 2018

Informujemy, że w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się II Kongres Geodetów Polskich.

 1. Plakat, rozmiar pliku: 1590 KB
  Pobierz
 2. Formularz, rozmiar pliku: 738 KB
  Pobierz
środa, 10 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie „Katalogu nazw obiektów miejskich”, w związku z koniecznością dostosowania dotychczasowych regulacji dotyczących „Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy” do zapisów § 27 i § 30 uchwały nr LV/1383/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8402).
Jednocześnie utraciło moc Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy” oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich (z późn. zm.), wydawane w okresie obowiązywania uchwały nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1540 oraz z 2010 r. poz. 6026).

wtorek, 12 grudnia 2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że weszły w życie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy:

 • 1. Zarządzenie nr 1694/2017 z dnia 25.10.2017 r.
  Wyznacza się dzień 27 grudnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym listopad-grudzień 2017 r., ze względu na święto „Niepodległości” w dniu 11 listopada 2017 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.

 • 2. Zarządzenie nr 1695/2015 z dnia 25.10.2017 r.
  Wyznacza się dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń - luty 2018 r., ze względu na „Święto Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2018 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.


wtorek, 7 listopada 2017

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W serwisie dla geodetów w punkcie 18d zostały dodane zalecenia dotyczące opracowań geodezyjnych obejmujących budynki w trakcie budowy. Nowe zasady należy uwzględniać w operatach technicznych, przekazywanych do weryfikacji celem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od dnia 13 listopada 2017r.”


czwartek, 21 września 2017

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniach 02.10.2017r. – 19.10.2017r, dla obszaru m. st. Warszawy

przeprowadzony zostanie proces przeliczania rzędnych lokalnego układu wysokościoweo 0-Wisły do układu Kronsztadt 86Przeliczanie rzędnych przebiegać będzie sukcesywnie, wg. załączonego harmonogramu obejmującego poszczególne dzielnice lub obszary baz numerycznej mapy zasadniczej (z wyłączeniem dzielnicy Mokotów)

W związku z tym, czasowo na udostępnianej numerycznej mapie zasadniczej mogą pojawiać się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty opisane rzędnymi z różnych układów wysokościowych.Od dnia 01.11.2017r. opracowania dla obszaru m. st. Warszawy składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym Kronsztadt 86 (z wyłączeniem dzielnicy Mokotów).Dla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzór: K_86 = 0-Wisły + 77.87

 1. Komunikat, rozmiar pliku: 333 KB
  Pobierz
 2. Harmonogram, rozmiar pliku: 246 KB
  Pobierz
środa, 18 stycznia 2017

W dniu 12 stycznia 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 29/2017 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

wtorek, 3 stycznia 2017

Informacja o przejęciu przez BGiK spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości


Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku prowadzi sprawy związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości.

Pisma i inne dokumenty dotyczące spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości można składać w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w siedzibach Urzędów Dzielnic, jak również bezpośrednio w siedzibie BGiK przy ul. Sandomierskiej 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Sali Obsługi Interesanta na parterze, wejście od ul. Sandomierskiej 12.

Informacja ogólna Biura: 22 443 16 00, 22 443 16 01

poniedziałek, 10 października 2016

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniach 17.10.2016r. – 20.10.2016r, dla obszaru "Stara Miłosna" dzielnicy Wesoła

przeprowadzony zostanie proces przeliczania rzędnych układu wysokościowego Kronsztadt 60 do układu Kronsztadt 86Przeliczanie rzędnych przebiegać będzie sukcesywnie, etapami obejmującymi poszczególne grupy obiektów. W związku z tym, czasowo na udostępnianej numerycznej mapie zasadniczej tego obszaru mogą pojawiać się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty opisane rzędnymi z obu układów wysokościowych.Od dnia 21.10.2016r. opracowania z obszaru "Stara Miłosna" dzielnicy Wesoła składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym Kronsztadt 86.

Przy realizacji prac geodezyjnych na tym obszarze, wskazane jest wykonywanie pomiarów kontrolnych rzędnych obiektów wykazanych na numerycznej mapie zasadniczejDla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzór: K_86 = K_60 - 0.09

 1. Komunikat, rozmiar pliku: 337 KB
  Pobierz
czwartek, 22 września 2016

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniach 30.09.2016r. – 14.10.2016r, dla obszaru dzielnicy Ursus objętego arkuszami sekcyjnymi w kroju WZM - Warszawski Zespół Miejski rozpoczęty zostanie proces przeliczania rzędnych układu wysokościowego Kronsztadt 60 do układu lokalnego „0 – Wisły”.Przeliczanie rzędnych przebiegać będzie sukcesywnie, etapami obejmującymi poszczególne grupy obiektów. W związku z tym, czasowo na udostępnianej numerycznej mapie zasadniczej tego obszaru mogą pojawiać się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty opisane rzędnymi z obu układów wysokościowych.Od dnia 01.10.2016r. opracowania z obszaru dzielnicy Ursus składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym „ 0-Wisły”.Dla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzór: 0_Wisły = K_60 - 77.96

 1. Komunikat, rozmiar pliku: 419 KB
  Pobierz
wtorek, 26 kwietnia 2016

Obwieszczenie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w dzielnicy Wawer oznaczonej jako dz.ew. 1/8 z obrębu 3-14-24

 1. Obwieszczenie, rozmiar pliku: 258 KB
  Pobierz
czwartek, 14 kwietnia 2016

W dniach od 13 kwietnia (środa) od godziny 16:00 do 18 kwietnia (poniedziałek) do godziny 16.00 z powodu prac remontowych wejście do siedziby Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy od strony ul. Sandomierskiej będzie nieczynne. Prosimy o korzystanie z wejścia od strony ul. Olszewskiej: bramą wjazdową, następnie przez parking, aż do wejścia głównego od strony parkingu. Szczegóły w załączniku.

 1. Informacja, rozmiar pliku: 514 KB
  Pobierz
piątek, 1 kwietnia 2016

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 24/1 z obrębu ew. 1-08-36 z działką ew. 23/1 z obrębu ew. 1-08-36. Szczegóły w załączniku.

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 263 KB
  Pobierz
piątek, 26 lutego 2016

W dniu 23 lutego 2016 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 222/2016 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

środa, 27 stycznia 2016

OGŁOSZENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
nieruchomości KW WA6M/00091014/4 i gruntu niehip. - dz.ew.81Biuro Geodezji i Katastru informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 zostaną okazane granice dz.ew. 81, 82, 83 z obrębu 3-12-41 w Warszawie dz. Wawer, przy ulicy Patriotów 140B (w rejonie ul. Drwali).

Osoby posiadające tytuł prawny do działek sąsiadujących nr 2/15, 81, 84 z obrębu 3-12-41 proszone są do stawiennictwa na gruncie w w/w terminie, tj. 23.02.2016 r. o godz. 11:00.

Prosimy o przyniesienie dokumentów, obrazujących aktualny stan prawny nieruchomości w celu porównania z danymi zawartymi w ewidencji gruntów.

 1. Ogłoszenie, rozmiar pliku: 298 KB
  Pobierz
czwartek, 17 grudnia 2015

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych


Biuro Geodezji i Katastru informuje, że od dnia 11 stycznia 2016 r. dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych nie będzie dostępne pomieszczenie nr 321 w budynku B1.

W celu kartowania na analogowej mapie zasadniczej należy korzystać ze stanowisk do tego przeznaczonych w pokoju 320.

Z uwagi na powyższe, prosimy o zabranie pozostawionych w pokoju 321 rzeczy w terminie do 8 stycznia 2016 r.

czwartek, 17 września 2015

W dniu 15 września 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1303/2015 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

czwartek, 10 września 2015

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy między Dzielnicami Mokotów i Wilanów.


Zapraszamy mieszkańców Warszawy do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Mokotów i Wilanów w rejonie skrzyżowania ul. Nałęczowskiej z ul. Jana III Sobieskiego.

Uwagi, opinie i wnioski można zgłosić w dniach od 16 września do 6 października 2015 r. :
 • drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat-bgik@um.warszawa.pl
 • drogą korespondencyjną na adres Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa,
 • w punkcie konsultacyjnym w Informacji Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, w godzinach 8-16 (pon.-pt.).

Zmiana granicy zapewni :
 • uzyskanie jednorodności ze względu na układ osadniczy i przestrzenny
 • jednolite zarządzania przestrzenią publiczną.
 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 157 KB
  Pobierz
środa, 19 sierpnia 2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09, położonej przy ul. Bolesława Prusa w dzielnicy Wesoła m.st.Warszawy


Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2013.267 ze zm.) oraz §6 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09, położonej przy ul. Bolesława Prusa w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.


W 2006 roku w oparciu o operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków nr 8-E-56/06, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 20.06.2006r., m.in. dla działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09 dokonano weryfikacji użytków gruntowych. Zgromadzone materiały, wskazują, iż podczas powyższej weryfikacji nie uwzględniono zapisów Uproszczonego Planu Lasu Miasta Stołecznego Warszawy obowiązującego w okresie 01.01.2005r. - 31.12.2014r. (Dzielnica Wesoła Osiedle Groszówka) Wobec powyższego, stwierdzono niezgodności w zakresie oznaczenia użytków gruntowych na ww. działce i organ podjął czynności zmierzające do ustalenia gleboznawczej klasyfikacji przedmiotowego gruntu.


Postępowanie prowadzone jest przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.2015.520 ze zm.) oraz § 4 pkt. 4 w/w rozporządzenia.


Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:

 • analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
 • przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
 • sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
 • rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
 • wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3277/2015 z dnia 04.08.2015 r. czynności klasyfikacyjne na przedmiotowej działce ewidencyjnej przeprowadzi klasyfikator Pan Robert Czajkowski.


W związku z powyższym zawiadamiam, że czynności techniczne w terenie na działce ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09 rozpoczną się w dniu 16.09.2015r. o godzinie 8:00 od strony ulicy Bolesława Prusa.


Zgodnie z §7 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246) niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli gruntów nie wstrzymuje czynności klasyfikacyjnych w terenie.


Pełna treść zawiadomienia wraz z pouczeniem do pobrania poniżej:

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 1,1 MB
  Pobierz
wtorek, 22 lipca 2015 Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy informuje, że z dniem 22 lipca 2015 roku uruchomiło Internetowy Informator o Statusie Prac Geodezyjnych (Serwis ISPG).

Serwis ISPG ma na celu:
 • Udostępnienie Użytkownikom (wykonawcom prac geodezyjnych) informacji o statusie prac geodezyjnych zgłoszonych do ODGiK.
 • Udostępnienie Klientom ODGiK informacji, czy wniosek został zrealizowany, czy jest w trakcie realizacji.
czwartek, 30 kwietnia 2015

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW
o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej


Uprzejmie informujemy wnioskodawców, którzy otrzymali informację (wiadomość SMS) o terminie narady koordynacyjnej i są zainteresowani bezpośrednio jej przebiegiem, aby w dniu narady do godziny 9.00 powiadomili o tym fakcie Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, WOM - stanowisko „H” (tel. 22 443 18 75).

Prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego wniosku o uzgodnienie oraz kontaktu telefonicznego.

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji projektowej, osoby oczekujące na sali WOM w godz. 10.00 – 12.00 będą zapraszane na salę narad (powiadomienie telefoniczne) do bezpośredniego w niej udziale.

Jednocześnie informujemy, że na naradzie koordynacyjnej nie wykonuje się korekt projektów złożonych do uzgodnienia.