BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Mapa własności gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela gruntu. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca dane z bazy osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim oraz Komunalnym Północnym.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.

Komunikaty

piątek, 20 maja 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - Bursy i internaty, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Specjalne ośrodki wychowawcze (Edukacja), Oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (Opieka zdrowotna), Placówki wsparcia dziennego (Pomoc społeczna). W serwisie Warszawa Historyczna dodano historyczne granice miasta z roku 1913, 1825 i 1770.
środa, 20 kwietnia 2016 W serwisie Warszawa Historyczna opublikowana została ortofotomapa koryta Wisły. Ortofotomapa o wielkości piksela 5 cm przygotowana została ze zdjęć lotniczych wykonanych 1 września 2015 roku.
poniedziałek, 4 kwietnia 2016 W dniach 6 - 7 kwietnia odbędą się prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.
czwartek, 31 marca 2016 Wyłączono widoczność warstw Gimnazja - obwody oraz Szkoły podstawowe - obwody, znajdujących się w kategorii Edukacja.
środa, 23 marca 2016 Od 1 kwietnia do 1 lipca, w blisko 700 lokalizacjach, mieszkańcy Warszawy będą mogli składać wnioski o przyznanie im świadczenia rodzinnego w ramach programu Rodzina 500+. Na mapie w warstwie grupowej Pomoc społeczna udostępniliśmy lokalizacje 693 punktów przyjmowania wniosków 500+. Po 1 lipca warstwa zostanie zaktualizowana.
poniedziałek, 21 marca 2016 Opublikowano nową wersję (1.3) dokumentacji usługi (API) BGIK.

Informacje

piątek, 17 maja 2013

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis IGEOMAP

Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar


Dostęp do iGeoMapy dla m.st. Warszawy: